Historisk arkiv

Drøftinger om seismikkoppstart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det pågår drøftinger om Oljedirektoratets planlagte seismikkinnsamling i Nordland skal fortsette som planlagt. Regjeringen vil vurdere den videre fremdriften av innsamlingen. Oljedirektoratet avventer nå avgjørelsen.

-Så snart vi har gjort de endelige vurderingene, vil beslutningen gjøres kjent. Vi tar sikte på at dette vil skje innen arbeidsukens slutt, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.