Historisk arkiv

Fisket blir ikke stengt i forbindelse med seismikkinnsamling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet har i fellesskap lagt frem konkrete tiltak for å imøtekomme noen av de innvendingene som har blitt reist i forhold til sameksistens mellom fiske og seismikk. Disse endringene innebærer ikke stenging av fiskeområder, men derimot endringer i reguleringen av blåkveitefiske.

Oljedirektoratet (OD) begynner seismikkinnsamlingen i den sørlige delen av Nordland VII 18. mai. I går 15. mai la Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) og Olje- og energidepartementet (OED) i fellesskap frem konkrete tiltak for å imøtekomme noen av de innvendingene som har blitt reist i forhold til sameksistens mellom fiske og seismikk (se link i høyre kolonne).

Disse endringene innebærer ikke stenging av fiskeområder, men derimot endringer i reguleringen av blåkveitefiske. Alt annet fiske vil gå som normalt.

Oljedirektoratet forklarer endringene nærmere i artikkelen Fisket i Norland VII og Troms II blir ikke stengt.