Historisk arkiv

Invitasjon til åpent seminar om grønne sertifikater 26. februar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Departementet arrangerer 26. februar klokken 13.00 et seminar om grønne sertifikater. Det legges opp til å gi en gjennomgang av prinsippene i et sertifikatmarked og perspektiver fremover for et slikt marked.

Departementet arrangerer 26. februar et seminar om grønne sertifikater. Det legges opp til å gi en gjennomgang av prinsippene i et sertifikatmarked og perspektiver fremover for et slikt marked.

Departementet har invitert Oluf Ulseth fra Statkraft, som vil snakke om internasjonale perspektiver for et sertifikatmarked, Nils Andersson fra Svensk Vindkraftförening som vil snakke om etableringen av sertifikatmarked i Sverige og Gry Hamarsland fra Econ Pöyry som vil snakke om erfaringer med det svenske sertifikatmarkedet.

I Soria Moria-erklæringen gikk regjeringspartiene inn for å innføre et pliktig grønt sertifikatmarked for ny fornybar elektrisitet. Forhandlinger med svenske myndigheter vinteren 2005 til 2006 om et norsk-svensk sertifikatmarked førte ikke fram. Regjeringen fremmet derfor høsten 2006 forslag om en egen støtteordning for fornybar elektrisitetsproduksjon. Før jul i 2007 ble det igjen tatt kontakt med svenske myndigheter for å se på muligheten for et felles grønt sertifikatmarked for fornybar energi.

Seminaret åpnes av statssekretær Guri Størvold og vil vare fra klokken 13.00 til ca 15.00. Seminaret finner sted i Plenumssalen i R4, Einar Gerhardsens plass 1, Oslo. 

Påmelding til seminaret må skje innen 25. februar kl 12.00 til sgs@oed.dep.no. Navn og organisasjon bes oppgis ved påmelding.

Program – Seminar om grønne sertifikater 26. februar 2008

13.00-13.10
    Åpning ved statssekretær Guri Størvold

13.10-14.40    Innlegg.
1. Oluf Ulseth, Statkraft   - Internasjonale perspektiver for et sertifikatmarked
2. Nils Andersson, Svensk Vindkraftförening - Etableringen av sertifikatmarked i Sverige
3. Gry Hamarsland, Econ Pöyry - Erfaringer med det svenske sertifikatmarkedet

14.40-            Spørsmål