Historisk arkiv

Amerikansk energiminister imponert over norsk karbonfangst- og vannkraftteknologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Lørdag tok olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sin amerikanske kollega Steven Chu med på en innholdsrik reise på Vestlandet. Chu fikk lære mer om hvordan Norge utnytter vannkraften og fikk se teknologisenteret for karbonfangst. Riis-Johansen karakteriserer besøket som viktig både for Norge og i klimaarbeidet.

Lørdag tok olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sin amerikanske kollega Steven Chu med på en innholdsrik reise på Vestlandet. Chu fikk etter eget ønske lære mer om hvordan Norge utnytter vannkraften og fikk se teknologisenteret for karbonfangst. Riis-Johansen karakteriserer besøket som viktig både for Norge og i klimaarbeidet.

Steven Chu og Terje Riis-Johansen ankommer Suldal. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Den amerikanske energiministeren Steven Chu fikk se havturbinen Hywind og Blåsjø, Norges største vannmagasin, fra luften da følget kjørte fra Haugesund til Suldal i helikopter.
I Suldal i Rogaland ble Chu og hans følge vist kraftverket i Saurdal, som er Norges største pumpekraftstasjon. Chu ytret tidligere i høst et ønske om å se og lære mer om teknologi for å bruke regulerbar vannkraft i kombinasjon med andre fornybare energikilder.
-Dette er en svært interessant teknologi som kan bli en viktig brikke i fremtiden, sa Chu til fremmøtt presse.


Steven Chu og Terje Riis-Johansen på kraftverket i Kvilldal. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIXSteven Chu fikk også se Kvilldal kraftstasjon, som i likhet med Saurdal er en del av Ulla-Førre kraftverk. Under sin presentasjon fikk Statkraft også gitt et innblikk i sitt nye saltkraftverk i Drammensfjorden, som ble åpnet for snaue tre uker siden. Steven Chu er selv forsker og nobelprisvinner i fysikk og var meget interessert i dette saltkraftprosjektet.

Riis-Johansen fortalte Chu at den siste tiden har vært svært oppløftende når det gjelder norsk teknologiutvikling på energi- og miljøfeltet.
- Det har vært et svært innholdsrikt og spennende halvår. I juni startet byggingen av teknologisenteret på Mongstad. I september åpnet vi verdens første havvindturbin i full skala og i november åpnet Statkraft verdens første saltkraftverk, kunne Riis-Johansen fortelle Chu.
 
Etter nok en helikoptertur i strålende vær, ankom Steven Chu og Riis-Johansen Mongstad i Hordaland. Der fikk de en grundig innføring i teknologisenteret (TCM) og de teknologiene som skal studeres ved teknologisenteret. TCM skal stå ferdig rundt årsskiftet 2011/2012.

– Det er bra for arbeidet med karbonfangst at Chu ble med hit, og det er bra for Norge at vi får denne koblingen opp mot USA. Dette er med på å forsterke samarbeidet om karbonfangstprosjekter, uttalte Riis-Johansen til NTB under omvisningen på anlegget.
USA er et av de viktigste samarbeidslandene for Norge når det gjelder CO2-håndtering, såkalt CCS.

- USA og Norge jobber begge med å utvikle bedre og billigere karbonfangsteknologi. Vi har flere konkrete prosjekter på gang. USA har mye ressurser, så for Norge er det veldig gunstig å samarbeide med amerikanerne, sier Riis-Johansen.

I dag drar Chu og hans delegasjon videre til klimaforhandlingene i København


Steven Chu og Terje Riis-Johansen foran TCM. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX 

Alle foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX