Historisk arkiv

Høringsfrist for Enis konsekvensutredning for Goliat avsluttet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

På vegne av rettighetshaverne på Goliat-feltet utarbeidet Eni Norge AS en konsekvensutredning for utbygging av feltet. Høringsfristen gikk ut 16. januar 2009. Det har kommet inn mer enn 60 høringsuttalelser, som er oversendt Eni Norge AS.

På vegne av rettighetshaverne på Goliat-feltet utarbeidet Eni Norge AS en konsekvensutredning for utbygging av feltet. Olje- og energidepartementet sendte konsekvensutredningen for utbyggingen av Goliat-feltet på offentlig høring 7. november 2008. Høringsfristen gikk ut 16. januar 2009. Det har kommet inn mer enn 60 høringsuttalelser, som er oversendt Eni Norge AS.

Du finner høringsuttalelsene under lenken i kolonnen til høyre.