Historisk arkiv

-Viktige innspill til petroleumsforskningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag fikk statssekretær i Olje- og energidepartementet Sigrid Hjørnegård overlevert en ny forskningsstrategi for olje- og gassektoren, kalt OG21. Strategien fra 2001 har nå blitt revidert for å oppnå en bedre tilpasning til de utfordringene bransjen står overfor.

I dag fikk statssekretær i Olje- og energidepartementet Sigrid Hjørnegård overlevert en ny forskningsstrategi for olje- og gassektoren, kalt OG21. Strategien fra 2001 har nå blitt revidert for å oppnå en bedre tilpasning til de utfordringene bransjen står overfor.
 
- Denne strategien blir et viktig innspill til departementet når vi skal gjøre prioriteringer innenfor offentlig finansiert forskning Jeg ser fram til å gå nærmere gjennom rådene som oljeselskapene, leverandørindustrien og forskningsinstituttene har samlet seg om, sa statssekretær Sigrid Hjørnegård da hun mottok den nye forskningstrategien.

Regjeringen vil i år bruke om lag 450 millioner kroner på forskning og demonstrasjon innenfor petroleum.

-I internasjonal forskningssammenheng er dette tette samarbeidet mellom industrien, forskningsmiljøene og forvaltningen unikt. Samarbeidet gjør oss bedre rustet til å møte nye utfordringer og finne gode løsninger som tar hensyn til både verdiskapning og miljøet, sa Hjørnegård.
 
I den nye strategien er det blant annet økt fokus på:
• Forbedret ressurs- og reserveerstatning som gir grunnlag for fremtidig produksjon og verdiskaping fra norsk sokkel
• Renere og mer effektiv produksjon. Vi skal fortsatt være verdensledende på lavest utslipp til luft og vann.
• Økt eksport av teknologi. Omsetningen for norsk leverandørindustri i utlandet er i dag om lag 100 milliarder kroner og er Norges nest største næring.
• Utdanning og kompetanse for å beholde arbeidsplasser og bedrifter i Norge

Om OG21
OG21 og er en nasjonal teknologistrategi for olje- og gassvirksomheten i Norge. Den ble etablert i 2001 og står for olje og gass i det 21. århundre. Strategien er organisert gjennom et departementsoppnevnt styre og et sekretariat. Hovedmålsettingen for OG21 er økt verdiskaping på norsk kontinentalsokkel og økt eksport av norsk olje- og gassteknologi.
 
Dagens offentlige midler blir kanalisert gjennom programmene PETROMAKS og Demo 2000 i Norges forskningsråd. Disse programmene er myndighetenes viktigste virkemiddel for å følge opp den nasjonale teknologistrategien.
 

Den nye reviderte OG21 stretgien i pdf