Historisk arkiv

208 millioner til forskning på miljøteknologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

40 forskningsprosjekter innen miljøvennlig energiteknologi får til sammen 208 millioner kroner gjennom RENERGI-programmet. Blant de som får støtte er SINTEF, NTNU, Alfanor, Aventa og Ingenium. Olje- og energidepartementet bevilget i budsjettet for 2011 226 millioner kroner til RENERGI.

Les mer om RENERGI-programmet

-Regjeringen ga i 2010 RENERGI-programmet betydelig økte midler. Det er svært positivt å se at aktørene i markedet nå har kommet opp med mange gode og godt kvalifiserte prosjekter i denne søknadsrunden, sier Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Blant prosjektene som har fått støtte er forskning innen vindmøller, vidkraftverk til havs, solfangere, varmepumper og bølgekraft. Samtidig er det kommet opp mange nye, gode prosjekter innenfor elektrisitetsnettet.

-Prosjektene som nå blir støttet retter seg mot fagområder som regjeringen er opptatt av og som klimaforliket understreker. Det blir gjennom tildeling gitt støtte til spennende FoU-prosjekter innefor blant annet fornybar energi, energieffektivisering og energisystemer, sier Riis-Johansen.

Statsråden understreker at tildelingen viser at regjeringens økte satsing på havbasert vindkraft har båret frukter, og at næringslivet nå stater opp nye, store teknologiprosjekter på vindkraft.

Les mer om tildelingen på Forskningsrådets hjemmesider.

Blant de største tildelingene er:

 • 47 mill. kroner til SINTEF Energiforskning (flere prosjekter, blant annet et kompetanseprosjekt for vedfyring, et prosjekt på ressursutnyttelse i strømnettet og ett på hydrogen og brenselceller)
 • 11.6 mill. kroner til NTNU (energieffektivisering i bygg og smartnettkompetanse)
 • 10,56 mill. kroner til Goodtech Recovery Tech AS (enegieffektivisering i industrien)
 • 7,66 mill. kroner til UiO (energipolitikk)
 • 7,27 mill. kroner til IFE (energipolitikk)
 • 9,1 mill. kroner til Alfanor (Fred Olsen) (nytt vindturbinkonsept)
 • 3,0 mill. kroner til Ingenium (installasjonsfartøy for offshore vind)
 • 10,7 mill. kroner til Dynatec Engineering (silisium for solceller)
 • 9,8 mill. kroner til EnSol AS (neste generasjon solceller)
 • 12,0 mill. kroner til NorSun AS (silisium for solceller)
 • 7,5 mill. kroner til OWC (bølgekraft)
 • 9,0 mill. kroner til Wartsila Norway AS (vannkraftgeneratorer)
 • 4,26 mill. kroner til Aventa AS (plastsolfanger)