Historisk arkiv

Fornybarnæringen sysselsetter 40.000

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

En ny kartlegging utført på oppdrag fra Intpow (Norwegian Renewable Energy Partners) viser at energinæringen står for 62 milliarder av norsk verdiskapning og sysselsetter over 40.000 mennesker.

En ny kartlegging utført på oppdrag fra Intpow (Norwegian Renewable Energy Partners) viser at energinæringen står for 62 milliarder av norsk verdiskapning og sysselsetter over 40.000 mennesker. Det er solenergiteknologi som øker mest.

Rapporten Statistikk for energinæringen i Norge viser at det er over 2000 bedrifter som leverer produkter eller tjenester til næringen ren energi og miljøteknologi. Utvalgte vektede nøkkeltall for energinæringen i 2008 viser en omsetning på 167 milliarder og den totale verdiskapningen var på 62 milliarder. Over 40 000 er sysselsatt i næringen. Vannkraftprodusentene sto for 46 prosent av omsetningen. Den største omsetningsveksten har de 38 selskapene som sorterer under solenergi, hvor det har vært en omsetningsvekst på hele 1848 prosent; fra 441 millioner i 2003 til 8,6 milliarder i 2008.

- Det blir stadig flere grønne arbeidsplasser i Norge. Jeg er stolt over at solenergiklyngen viser en så kraftig vekst og glad for at vår vannkraftsektoren fortsatt står meget sterk. Undersøkelsen gir et interessant bilde av en omfattende og høyteknologisk fornybarnæring i Norge. Næringen har også en betydelig eksportandel. Norge har kompetanse i verdensklasse på flere områder innenfor fornybar energi, nettdrift og krafthandel, sier olje- og energiminister Riis-Johansen.

Undersøkelsen viser videre at eksportverdien av fornybar energi og miljøteknologi er svært betydelig.

-Dette er viktig å bygge videre på i vårt arbeid med internasjonalisering av denne viktige næringen for Norge, sier Riis-Johansen.

Statistikk for energinæringen i Norge ble lagt frem i forbindelse med det årlige partnermøtet til Intpow. Rapporten er utarbeidet av Menon på oppdrag fra Intpow. Rapporten kan leses i sin helhet på Intpows hjemmesider.

Om Intpow:
Intpow sin målsetting er å gjøre norsk energinæring enda mer slagkraftig internasjonalt. Organisasjonen bygger på samme struktur som det allerede godt etablerte petroleumsnettverket Intsok. Intpow konsentrerer innsatsen om fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft, solenergi samt tilknyttet krafthandel. Olje- og energidepartementet tok i nært samspill med energinæringen initiativet til å opprette Intpow i 2009.