Historisk arkiv

Konsesjon til Svelgen Kraft og Norsk Vannkraftproduksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Svelgen Kraft Holding AS har i statsråd i dag fått konsesjon for erverv av aksjene i Elkem Energi Bremanger AS med endring av konsesjonsvilkår, og godkjennelse og samtykke til overføring av leieavtaler for vannfall mv.

Svelgen Kraft Holding AS, som eies av SFE Produksjon AS, Tafjord Kraftproduksjon AS og Sognekraft AS, har i statsråd i dag fått konsesjon for erverv av aksjene i Elkem Energi Bremanger AS med endring av konsesjonsvilkår, og godkjennelse og samtykke til overføring av leieavtaler for vannfall mv.

Norsk Vannkraftproduksjon AS, som eies av NTE Energi AS og Østfold Energi AS, har i statsråd i dag fått konsesjon for erverv av aksjene i Elkem Energi Siso AS og Elkem Energi Lakshola AS og endring av konsesjonsvilkår.