Historisk arkiv

Riis-Johansen i Hardanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen besøkte onsdag hardangerkommunene Ulvik, Granvin og Kvam. Her inviterte han til dialog om kraftforsyningen i bergensregionen.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen besøkte onsdag hardangerkommunene Ulvik, Granvin og Kvam. Her inviterte han til dialog om kraftforsyningen i  bergensregionen.

Terje-Riis-Johansen startet besøket i Hardanger med å møte partifeller i Ulvik og Granvin. På ettermiddagen deltok han på et informasjonsmøte i Øystese sammen med kommunalminister og Sp-leder Liv Signe Navarsete og statsråd ved statsministerens kontor,  Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

- Det har vært en veldig nyttig tur. Jeg har møtt mange engasjerte mennesker. Vi har fått sett nærmere på områdene der den planlagte luftledningtraseen skal gå, og  brukt tid på å komme i dialog om veien videre, sier Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

På møtet i Øystese deltok blant annet ordførere og lokalpolitikere fra Ulvik, Granvin og Kvam, folkeaksjonen Bevar Hardanger og Småkraftforeningen.

Riis-Johansen tok opp regjeringens beslutning tirsdag om å en ny  utredning av  sjøkabel som alternativ til den vedtatte kraftledningen fra Sima til Samnanger. Samtidig starter anleggsarbeidet på de stedene som blir berørt uansett hvilket alternativ som til slutt blir valgt.

- Det er en god løsning som jeg kan stå inne for. Det gir oss en løsning som ikke skaper forsinkelser i prosjektet, samtidig som vi kan bli enige om faktagrunnlaget for en sjøkabel, sa Riis-Johansen under møtet i Øystese.

Riis-Johansen understreket at kraftsituasjonen i bergensregionen er alvorlig.
- Mitt mål for bergensregionen er å løse kraftsituasjonen i tide. Kraftforsyning handler om langsiktighet. I det øyeblikket vi ser problemet og det er på alles lepper, er det for sent å gjøre noe. Det var grunnen til at jeg sa ja til bygging av ledningen fra Sima, sa Riis-Johansen.

Beslutningen om å utrede sjøkabel på nytt ble lagt fram under et møte tirsdag på Statsministerens kontor. Der deltok  ordførerne fra bergensregionen.
- Sommeren har vært intens. Derfor konkluderte vi på møtet i Oslo med ordførerne å få en ny gjennomgang av sjøkabel. Dette vil gi et faktagrunnlag for debatten videre, fortsatte Riis-Johansen.

På møtet i Øystese inviterte Riis-Johansen lokale i hardangerregionen til dialog om arbeidet med en eventuell sjøkabel og  hvordan traseen for den planlagte kraftledningen kan gjøres bedre. Han inviterte også til diskusjon om hvordan pengene som er satt av til å redusere de negative sidene av en kraftledning kan brukes på best mulig måte. Det er satt av 100 millioner kroner til avbøtende tiltak

- Hvis vi bruker tiden i fellesskap i høst, kan vi få til forbedringer uansett hvordan ferden blir videre, sa Riis-Johansen.

Ekspertutredningen av sjøkabelalternativet skal være ferdig 1. februar 2011. Eksterne eksperter på kraftframføring, kraftsystemer og samfunnsøkonomi skal gjennomgå de forsyningsmessige sidene ved en sjøkabel på kort og lang sikt.