Historisk arkiv

Samråd om kraftsituasjonen i Midt-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

-Kraftsituasjonen vi har sett i vinter har vært uholdbar og er noe jeg tar svært alvorlig, sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen når han onsdag inviterte til samråd om kraftsituasjonen i Midt-Norge.

Terje Riis-Johansen i samtale med representanter fra Natur og ungdom-Kraftsituasjonen vi har sett i vinter har vært uholdbar og er noe jeg tar svært alvorlig, sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen når han onsdag inviterte til samråd om kraftsituasjonen i Midt-Norge.
 
Representanter for landsdelens folkevalgte organ, nærings- og arbeidstakerorganisasjoner,
kraft- og nettselskap, samt
                          

miljøorganisasjoner hadde møtt opp for å diskutere kraftsituasjonen og gi sine innspill til olje- og energiministeren.

-Strømprisene har vært svært varierende denne vinteren. Mitt mål er at alle i Norge skal få tilgang på strøm til en lik og forutsigbar pris. Vi må få en bedre kraftforsyning i flere deler av landet for å få ett prisområde, men skal vi få til lik strømpris må også nettleien utjevnes, sa statsråden i sin innledning.

Riis-Johansen la videre vekt på situasjonen i vinter og de tiltakene som er gjort for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge:

  • Oppgradering av linjen fra Sverige til Midt Norge, Nea-Järpströmmen, har ført til 400MW økt overføringskapasitet inn til regionen.
  • Statnett har fått dispansasjon  fra konsesjonsvilkår og utslippstillatelser for bruk av reservekraftverkene på Tjeldbergodden og i Nyhamna. Reservekraftverkene kan redusere alvorlige konsekvenser for kraftforsyningen i landsdelen ved for eksempel store ledningsutfall eller alvorlig effektmangel.
  • Statsråden har bedt NVE om å utarbeide en fullstendig rapport om vinterens kraftsituasjon og alle relevante forhold knyttet til kraftmarkedet. Rapporten skal leveres i uke 17.
  • Olje- og energiministeren deltar på seminar om nettutvikling og fornybar energi i Midt-Norge 8.april.

Disse holdt også innlegg på samrådet:
Auke Lont, Administrerende direktør i Statnett
Agnar Aas, Energi- og vassdragsdirektø
Avdelingsdirektør Energiproduskjon i Enova, Øyvind Leistad
Christiane Solheim, distriktssekretær LO Sør-Trøndelag
Torbjørn R Skjerve, Konsernsjef NTE
Olav Bratland, fylkesordfører Møre- og Romsdal

Statsrådens innlegg i pdf.