Forsiden

Historisk arkiv

Dialogmøte i Kirkenes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og energidepartementet deltok tirsdag på dialogmøte i regi OLF i Kirkenes i Finnmark. Tema for møtet var olje- og gassnæringen i nord.

Samme dag startet Olje- og energidepartementet åpningsprosessen av havområdene i Barentshavet sørøst med å sende forslag til program for konsekvensutredning av disse områdene ut på høring.

- Områdene i nord vil spille en viktig rolle for utviklingen av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel de neste 40 årene. Arbeidet med konsekvensutredningen starter nå, sier statssekretær Per Rune Henriksen.

I sitt innlegg redegjorde Henriksen for forslaget om program for konsekvensutredning, og hvilke forventninger og forhåpninger departementet har til prosessen. Han snakket også om ønsket for ringvirkninger i regionen som en følge av økt petroleumsaktivitet.

- Vi merker at det er stor interesse for å etablere seg i nord blant aktører som både er direkte og indirekte knyttet til petroleumsindustrien. Dette ser vi positivt på, og det gir gode indikasjoner på framtidig ringvirkninger for regionen, sier Henriksen.

Les hele innlegget til statssekretær Henriksen her.

Se powerpointpresentasjonen her.

Statssekretær Per Rune Henriksen på talerstolen i Kirkenes (foto: HSI / OED).