Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Energidialogen mellom Norge og Russland - ny MoU undertegnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe undertegnet i går en ny MoU (Memorandum om gjensidig forståelse) under et møte med den russiske ministeren for naturressurser og miljø Jurij Trutnev.

I forbindelse med undertegningen understreket begge parter betydningen av et godt samarbeid for å realisere vårt strategiske partnerskap i Barentshavet. Både på norsk og russisk side er man opptatt av at vi som naboland har et felles ansvar for dette.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe signerer MoU i Russland(Jon Evang/OED)

- Det var viktig både fra norsk og russisk side å understreke viktigheten av å få til et godt og utvidet samarbeid om forvaltningen av petroleumsressursene, ikke minst for å bidra til en bærekraftig utvikling i nord. Vi var samtidig enige om at vi må sikre at petroleumsvirksomheten er underlagt strenge standarder for helse miljø og sikkerhet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Begge parter uttrykte også forventninger til det potensialet området rundt delelinjen i Barentshavet representerer. Norsk side vil starte geologisk kartlegging i juli som ledd i en konsekvensutredning som skal ligge til grunn for åpning av området for petroleumsvirksomhet.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe i samtale med naturressursminister Jurij Trutnev i forbindelse med undertegning av MoU(Jon Evang/OED)

- Jeg er optimistisk når det gjelder framtidsperspektivene for nordområdene etter enigheten om delelinjen i Barentshavet. Det ligger nå til rette for at vi kan få til et samarbeid på alle nivåer, ikke minst mellom norske og russiske selskaper. Jeg ser for meg at det fremover blir felles prosjekter på både norsk og russisk side mellom oljeselskaper og leverandørindustri. Petroleumsvirksomhet her kan ha stor betydning for lokal og regional sysselsetting, vekst og velferd, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Formålet med den nye MoUen, som erstatter den tidligere fra 2002, er å legge rammene for en videreutvikling og styrking av energidialogen med Russland, hvor begge parter tar opp spørsmål av gjensidig interesse. Dette gjelder ikke minst spørsmål knyttet til effektiv og forsvarlig ressursforvaltning og dialogbehov som følge av delelinjeavtalen.

Lenke til MoU om energidialogen mellom Norge og Russland

Til toppen