Historisk arkiv

Ny navnepolitikk på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har endret navnepolitikken på norsk sokkel. En rådgivende navnegruppe som skal foreslå navn på nye petroleumsfelt på norsk sokkel ble nedsatt i oktober. Mandat og rettleder for arbeidet er nå fastsatt.

Navnegruppen består av Karsten Alnæs, Kristin Clemet, Per Egil Hegge og Marit Hauan. Gruppen hadde sitt første møte 7. desember, og presenterte kort sine foreløpige tanker og ideer for statsråden.

- Det norske petroleumseventyret tilhører hele det norske folk. Det er derfor viktig at navn på større selvstendige utbygginger har en signaleffekt utover sokkelen. Navnevalget bør speile viktigheten av prosjektet og virksomheten. Til dette arbeidet får vi råd fra en spennende navnegruppe med bred kunnskap om språk, kultur, historie og politikk. Vi har nå fastsatt mandat for navnegruppen, og første møte er avholdt, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Olje- og energidepartementet varslet i petroleumsmeldingen en endring av praksis for navnsetting av petroleumsfelt på norsk sokkel.

Lenke til gruppens mandat og rettleder.

Navnegruppens medlemmer sammen med statsråden. Fra venstre Karsten Alnæs, Marit Hauan, Ola Borten Moe, Per Egil Hegge, Kristin Clemet.(JE/OED)

Oppdatert 08.12.11 kl 15.00.