Historisk arkiv

Innledet på Statnetts høstkonferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe innledet i dag på Statnetts høstkonferanse på Grand Hotel i Oslo.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe innledet i dag på Statnetts høstkonferanse på Grand Hotel i Oslo.

Statsråden la i sin tale vekt på betydningen av å bygge ut mer strømnett i Norge, noe som er viktig med tanke på forsyningssikkerheten og likere strømpriser over hele landet. Et bedre strømnett trengs også når det skal bygges ut 26,4 TWH fornybar energi sammen med Sverige frem mot 2020.

Les statsrådens tale

Borten Moe innledet på Statnetts høstkonferanse (Bilde: OED)