Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Olje- og energiministeren mottar rapporter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Tirsdag 1. februar kl 13.00 mottar olje- og energiminister Terje Riis-Johansen rapportene fra de fire utvalgene knyttet til sjøkabelalternativet for kraftledning mellom Sima og Samnanger.

Tirsdag 1. februar mottar olje- og energiminister Terje Riis-Johansen rapportene fra de fire utvalgene knyttet til sjøkabelalternativet for kraftledning mellom Sima og Samnanger.

Overrekkelsen finner sted på Clarion Hotel Oslo Airport kl 13.00.

Pressekonferansen blir overført via nett-tv på www.regjeringen.no/nett-tv

I etterkant av konsesjon gitt 2.juli 2010 til å bygge luftledningen Sima-Samnanger, tok regjeringen initiativ til en ekstern gjennomgang av sjøkabelalternativet. Fire utvalg ble satt ned for å se på teknologiske, økonomiske, miljømessige og andre relevante forhold ved en sjøkabelløsning.

Mer om utvalgene og mandatet deres.

Påmelding til info@oed.dep.no eller til OEDs pressetelefon 415 73 500.