Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrking av Petoro

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det er store gjenværende reserver i de eksisterende feltene på norsk sokkel. Staten har betydelige eierandeler gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Antall utvinningstillatelser i SDØE-porteføljen har økt fra 80 til 146 siden 2001.

Ved utgangen av 2010 tilsvarte reservene i SDØE-porteføljen 6,5 mrd. fat oljeekvivalenter eller om lag en tredjel av de gjenværende reservene på norsk sokkel. Petoro har siden 2001 ivaretatt de forretningsmessige forhold knyttet til SDØE og virksomhet i tilknytning til dette.

Regjeringen er opptatt av at Petoro fortsatt skal bidra til høyest mulig verdiskaping og best mulig forvaltning av ressursene. Petoro har i sin strategi særlig prioritert oppfølging av modne felt. Feltene representerer betydelige verdier og på flere av feltene må det tas investeringsbeslutninger i løpet av kort tid for å realisere reservepotensialet innenfor feltenes levetid. Regjeringen vektlegger derfor at Petoro aktivt arbeider for lønnsomme tiltak på de modne feltene som for det første kan sikre utvinning av reservene og i neste omgang øke utvinningsgraden.  

Regjeringen vil på denne bakgrunn styrke Petoros kompetanse i oppfølgingen av modne felt. Petoro skal fortsatt ha en liten og effektiv organisasjon.

Problemstillingenes omfang og kompleksitet knyttet til økt utvinning fra de modne feltene krever ressurser og kompetanse for at Petoro skal kunne bidra med gode, konkrete innspill i interessentskapene. Petoro må kunne gjennomføre selvstendige analyser, etablere alternative forslag og kvalitetssikre operatørens arbeid knyttet til noen utvalgte strategiske problemstillinger.

 
Figur fra meldingen, trykk for større utgave.

Regjeringen vil:
• Sikre størst mulig verdiskaping gjennom effektiv ivaretakelse av SDØE-porteføljen.
• Styrke Petoros kompetanse i oppfølgingen av modne felt.