Historisk arkiv

Riis-Johansen presenterte 50 nye utvinningstillatelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen presenterte tirsdag 50 nye utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2010 (TFO 2010).

Presentasjonen skjedde i forbindelse med Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag.
- Norsk sokkel skal være et attraktivt sted å være i tida framover. Store og små selskaper må synes det er interessant å investere i Norge. Det er vi avhengig av for å få til teknologiutviking, sa Riis-Johansen.

- Aktivitetsnivået på norsk sokkel ligger an til å bli svært høyt de neste årene. Dette vil gi positive ringvirkninger over hele landet. Næringen står i dag for åtte prosent av norsk sysselsetting i 424 av landets 430 kommuner, sa olje- og energiministeren.

Han understreket at et variert aktørbilde er viktig for å lykkes videre.
- Det vi har fått til sammen på letesiden i modne områder er en formidabel suksess. De nye aktørene har som gruppe skapt betydelig verdi og aktivitet gjennom sin leteaktivitet, sa Riis-Johansen

Han påpekte også at store aktører er avgjørende for mangfoldet på sokkelen.
- De har lang erfaring og unik kompetanse og kunnskap om norsk sokkel. Det er viktig å beholde også denne typen selskaper på norsk sokkel.

Han ba de som har søkt om tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO 2010) om "å spisse ørene".
- Jeg sender i dag ut tilbud om andeler til 39 selskaper hvorav 22 selskaper får tilbud om operatørskap. Selskapene har vist stor interesse for denne TFO-runden, noe som reflekteres i antall tilbudte utvinningstillatelser. De nye tillatelsene er godt fordelt innenfor de utlyste havområdene, sa Riis-Johansen.

Fullstendig oversikt over TFO 2010


Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sammen med Rune Bjerke, konsernsjef i DnB NOR, Tove Stuhr Sjøblohm, konserndirektør Statoil ASA og Helge Lund, konsernsjef i Statoil ASA

Bilde: Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sammen med Rune Bjerke, konsernsjef i DnB NOR, Tove Stuhr Sjøblohm, konserndirektør Statoil ASA og Helge Lund, konsernsjef i Statoil ASA. Foto: OB/OED