Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Uåpnede områder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det er fortsatt store uåpnede områder på norsk sokkel. Halvparten av områdene hvor man forventer at det kan finnes petroleum er i dag åpnet. Dette betyr at det finnes gode muligheter til å gjøre betydelige funn også i framtiden.

Det er fortsatt store uåpnede områder på norsk sokkel. Halvparten av områdene hvor man forventer at det kan finnes petroleum, er i dag åpnet. Dette betyr at det finnes gode muligheter til å gjøre betydelige funn også i framtiden. 

Jevn tilførsel av leteareal er en viktig forutsetning for å opprettholde investerings- og kompetansenivået i næringen i tillegg til å opprettholde produksjonen over tid. Dette danner grunnlaget for langsiktig verdiskaping og statlige inntekter, hvor målsettingen er å produsere mest mulig av de økonomiske ressursene på norsk sokkel.

De uåpnede områdene på norsk kontinentalsokkel ligger i stor grad utenfor Nord-Norge. Åpning av nye områder i Barentshavet gir store muligheter for Finnmark.

 

Figur fra meldingen, trykk for større utgave.

Det tar tid å få produksjon fra nye områder. Et uåpnet område må gjennomgå en åpningsprosess som inkluderer konsekvensutredning før Stortinget kan beslutte en eventuell åpning for petroleumsaktivitet. Dersom området åpnes, viser historien på norsk sokkel at det tar 10-15 år fra konsesjonstildelinger til produksjon. En beslutning om å starte en åpningsprosess i dag vil kunne medføre oppstart av produksjon først omkring 2025 eller senere.

Det er forskjell på områdene på sokkelen. Det vil ta kortere tid fra konsesjonstildeling til produksjon for områder nær land og nært utbygd infrastruktur. Et fjerntliggende område som havområdene ved Jan Mayen vil ta lengre tid å utvikle enn andre norske områder.

At det ikke er åpnet nye områder siden 1994, gjør at de mest prospektive og tilgjengelige områder etter hvert er utforsket. Nytt areal er derfor viktig for å bidra til at verdiskaping, sysselsetting og produksjon opprettholdes over tid. Derfor har regjeringen startet en åpningsprosess for havområdene ved Jan Mayen og vil starte en tilsvarende prosess for det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør når delelinjeavtalen med Russland har trådt i kraft.

Åpning av nye områder er nødvendig for å gjøre nye store betydelige funn og opprettholde en betydelig petroleumsproduksjon som sikrer verdiskaping, investering, sysselsetting og statlige inntekter i årene fremover.