Historisk arkiv

TFO 2010 – tildeling av utvinningstillatelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag har Kongen i statsråd formelt tildelt 49 utvinningstillatelser i TFO 2010. Regjeringens tilbud var 50 utvinningstillatelser i TFO 2010.

I dag har Kongen i Statsråd formelt tildelt 49 utvinningstillatelser i TFO 2010. Regjeringens tilbud var 50 utvinningstillatelser i TFO 2010.

Regjeringens tilbud om utvinningstillatelse 409B ble avslått med bakgrunn i nylig innkommet brønnresultat i utvinningstillatelse 409 (tørr brønn). De øvrige tilbudene om deltakerandeler i TFO 2010 ble akseptert av selskapene. Tildelingene i dag er i henhold til tilbudene om utvinningstillatelser som ble offentliggjort 18. januar 2011.

Se også pressemelding av 18. januar 2011 om tilbud av andeler.