Forsiden

Historisk arkiv

TFO 2012 på offentlig høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har invitert til offentlig høring på det forhåndsdefinerte området før utlysning av TFO (tildeling av forhåndsdefinerte områder) 2012.

Regjeringen varslet i St. Meld. 28 (2010-2011) "En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten" å innføre offentlig høring ved TFO-runder. Eventuell ny, vesentlig informasjon vil inngå i beslutningsgrunnlaget når Regjeringen skal avgjøre utlysningen av TFO 2012. For områder med forvaltningsplan bes det kun om innspill knyttet til om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt.

 Mer informasjon finner man på høringssiden.