Historisk arkiv

Utløp av høringsfrist TFO 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Høringsfristen for TFO (tildeling av forhåndsdefinerte områder) 2012 gikk ut 7. desember. Olje- og energidepartementet har mottatt totalt 31 høringsuttalelser fordelt på 35 aktører.

Høringsuttalelsene vil inngå i beslutningsgrunnlaget når Regjeringen skal vedta utlysningen av TFO 2012.

Regjeringen varslet i St. Meld. 28 (2010-2011), "En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten", å innføre offentlig høring ved TFO-runder. Eventuell ny, vesentlig informasjon vil inngå i beslutningsgrunnlaget når Regjeringen skal avgjøre utlysningen av TFO.

Link til høringssidene.