Historisk arkiv

Borten Moe møtte lærlinger i Hammerfest

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe møtte mandag lærlinger under et besøk på Statoils anlegg på Melkøya ved Hammerfest. Tirsdag innleder han ved åpningen av Barentshavkonferansen 2012 i Hammerfest.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe møtte mandag lærlinger under et besøk på Statoils anlegg på Melkøya ved Hammerfest. Tirsdag innleder han ved åpningen av Barentshavkonferansen 2012 i Hammerfest.

På Melkøya møtte Borten Moe blant andre kjemi- og prosesslærlingen Vilde Larsen fra Hammerfest og maskiningeniør Silje Aronsen fra Børselv i Porsanger.

- Store funn som Johan Sverdrup og Skrugard har endret måten folk tenker rundt olje og gass. Det betyr mye for rekrutteringen av folk til bransjen. Enten man er olje- og energiminister eller lærling er det viktig å føle at man har en jobb som gir muligheter og mening, som trekker både Norge og verden i riktig retning, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Lærling i kjemi og prosess, Vilde Larsen, og olje- og energiminister Ola Borten Moe under omvisningen på Statoils anlegg på Melkøya mandag. Fra venstre: Konserndirektør Øystein Michelsen i Statoil og ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet, Lars Erik Aamot. (Foto: Ole Berthelsen/OED)


Senere på dagen møtte han sjefen i Eni Norge, Andrea Forzoni, og styremedlem i Hammerfest kunstforening, Edel Maria Brynjulfsen i forbindelse med utlysningen av fire millioner kroner til utsmykning av Goliat-plattformen og selskapets kontor i Hammerfest.

Borten Moe hadde også møte med representanter for EnergiCampus Nord,  et samarbeid mellom NTNU og universitetene i Tromsø og Stavanger og Høgskolene i Finnmark, Narvik og Tromsø.

Direktør i Eni Norge, Andrea Forzoni, og styremedlem i Hammerfest kunstforening, Edel Maria Brynjulfsen, møter olje- og energiminister Ola Borten Moe under kunngjøringen av midler til utsmykning av Goliat-plattformen og Eni Norges nye kontorbygg i Hammerfest. (Foto: Ole Berthelsen/OED)

Olje- og energiminister Ola Borten Moe holdt innlegg under Barentshavkonferansen. (Foto: Ole Berthelsen/OED)