Historisk arkiv

Møtte Texas-guvernør Rick Perry

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe møtte onsdag guvernøren i Texas, Rick Perry. De to diskuterte blant annet utviklingen av petroleumsvirksomheten i Texas og i Norge, fornybar energi og presidentvalget til høsten. Rick Perry var kandidat i den republikanske nominasjon til presidentvalget i 2012.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe møtte onsdag guvernøren i Texas, Rick Perry.  De to diskuterte blant annet utviklingen av petroleumsvirksomheten i Texas og i Norge, fornybar energi og presidentvalget til høsten. Rick Perry var kandidat i den republikanske nominasjon til presidentvalget i 2012.

Under møtet orienterte guvernør Perry om energipolitikken i Texas og delstatens satsing på et stort mangfold i energiproduksjon. I tillegg til å være en stor produsent av olje og gass, har Texas valgt å satse på nye energikilder som vind og sol. Borten Moe på sin side fortalte om petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og Norges store ressurser innen fornybar energi som vann- og vindkraft. 

- Jeg synes det var svært interessant å utveksle synspunkter om energipolitikk med governør Perry. Norge og Texas har mye til felles. Vi har begge store petroleumsreserver, men også et stort potensiale innen fornybar energi. I likhet med Norge har Texas også en sterk økonomi, sier Borten Moe.

Under oppholdet i Austin besøkte Borten Moe også delstatskongressen og universitetet i Texas. Tirsdag fikk han en omvisning på to produksjonssteder for skiferolje ved Eagle Ford-formasjonen.

Norges generalkonsul i Houston Jostein Mykletun, Texas-guvernør Rick Perry, olje- og energiminister Ola Borten Moe og politisk rådgiver Ivar Vigdenes. (Foto: MFA)

Ola Borten Moe viser guvernør Perry norsk sokkel og forklarer hvordan petroleumsindustrien beveger seg nordover i Norge. (Foto: MFA)