Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Mottok utbyggingsplan for Dagny

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe mottok i dag plan for utbygging og drift (PUD) for olje- og gassfunnet Dagny. Statoil er operatør for utbyggingen. Øvrige rettighetshavere er Total og Det norske.

- Det er svært gledelig at Dagny-funnet som ble gjort allerede i 1974 nå kan bygges ut lønnsomt. Utbyggingsprosjekter i modne områder er avgjørende for å kunne opprettholde verdiskapning og produksjon på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Dagny-funnet ligger i den midtre delen av Nordsjøen, om lag 30 kilometer nordvest for Sleipner A-plattformen og om lag 230 kilometer vest for Stavanger. Funnet inneholder både olje og gass, og de totale utvinnbare reservene som ligger til grunn for utbyggingen er 225 millioner fat oljeekvivalenter. Investeringene beløper seg til rundt 30 milliarder kroner.

Dagnyfunnet planlegges bygget ut med en bunnfast innretning. Eksport av gass vil skje via Sleipner. Olje vil bli lagret i et lagerskip og eksportert fra feltet via oljetankere. Innretningen er klargjort for kraft fra land, men det legges opp til egen kraftgenerering inntil kraft fra land er tilgjengelig i området.

- Utbyggingsløsningen for Dagny legger til rette for oppkobling til den samordnede kraft fra land-løsningen til den sørlige delen av Utsirahøyden som det nå arbeides med. Gode områdeløsninger er viktig, og vil bli en sentral del av myndighetsbehandlingen som vi nå går inn i, sier Ola Borten Moe.

Dagny-funnet omfattes av utvinningstillatelsene 029B, 029C, 048 og 303. Produksjonsstart er planlagt til første kvartal 2017.

(Olje- og energiminister Ola Borten Moe mottok PUD for Dagnyfunnet fra Statoil ved Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling norsk sokkel, og Svein Olav Høyland, prosjektleder Dagny (til høyre) (Foto:Jon Evang, OED)
Til toppen