Historisk arkiv

Prekvalifisering av Petrolia Norway AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Petrolia Norway AS har blitt prekvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel. Petrolia Norway AS er et datterselskap av Petrolia ASA, og har kontorer i Stavanger og Bergen.

For å få nye kompetente aktører inn på sokkelen har norske myndigheter opprettet et system for prekvalifisering av både rettighetshavere og operatører. Hensikten er å gi selskapene et tilbud om evaluering av egnethet for deltakelse på norsk kontinentalsokkel, før selskapene bruker ressurser på å vurdere konkrete forretningsmuligheter.

For mer informasjon om prekvalifiseringssystemet, samt oppdatert oversikt over operatører og andre rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, gå inn på www.npd.no

For mer informasjon om selskapet, se www.petrolia.no.