Historisk arkiv

Vil ha mer aktivitet i Norskehavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe holdt i dag åpningsinnlegget på Desemberkonferansen i Kristiansund. I innlegget understreket Borten Moe betydningen av et nytt gassrør (NSGI) og en utbygging av Aasta Hansteen for den videre utviklingen av Norskehavet.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe holdt i dag åpningsinnlegget på Desemberkonferansen i Kristiansund. I innlegget understreket Borten Moe betydningen av et nytt gassrør (NSGI) og en utbygging av Aasta Hansteen for den videre utviklingen av Norskehavet.

-Jeg vurderer Aasta Hansteen og NSGI som svært viktige prosjekter for den videre utviklingen av Norskehavet, og har tiltro til at de involverte selskaper er sitt ansvar bevisst og finner gode løsninger som gjør at prosjektene kan realiseres nå, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Les Statsrådens innlegg "Hvordan forvalte ressursene best mulig?"

Olje- og energiminister Ola Borten Moe på talerstolen under Desemberkonferansen i Kristiansund (foto:Lise Rist / OED).