Historisk arkiv

Nye muligheter for Nord-Norge: Vil anbefale åpning av Barentshavet sørøst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen legger fredag fram forslag om å åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet.

Regjeringen legger fredag fram forslag om å åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet.

Dette er et historisk øyeblikk. For første gang siden 1994 kan vi nå åpne et nytt område for petroleumsvirksomhet og lete etter olje og gass i nye, lovende arealer. Det vil gi nye muligheter og nye bein å stå på for både Nord-Norge og resten av landet, og sikre verdiskaping og sysselsetting på lang sikt, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Det har siden våren 2011 pågått en åpningsprosess for Barentshavet sørøst. Da Norge og Russland i 2010 konkluderte 40 års forhandlinger om delelinjen i Barentshavet, ble norsk sokkel økt med et betydelig areal. Områdene i Barentshavet sørøst som nå anbefales åpnet for petroleumsvirksomhet er den sørligste del av dette området.

Petroleumsvirksomheten blir stadig viktigere for Nord-Norge. Det er stor optimisme i landsdelen. En åpning av Barentshavet sørøst gir ytterligere muligheter – særlig for Finnmark. Virksomheten gir mulighet for å skape nye, spennende og attraktive arbeidsplasser. Den bidrar til å opprettholde livskraftige lokalsamfunn. Jeg ser frem til at landsdelen nå utnytter alle mulighetene som vil by seg, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Som en del av åpningsprosessen har Oljedirektoratet kartlagt potensialet for olje- og gass i området. Potensialet er stort og det forventes mer enn 300 mill. standard kubikkmeter oljeekvivalenter i området – tilsvarende nesten åtte felt på størrelse med Goliat-feltet som snart settes i produksjon. Med det nye området øker de uoppdagede ressursene i Barentshavet med mer enn 30 prosent. Det er også gjennomført en omfattende konsekvensutredning som har vært på offentlig høring.

Les mer om Barentshavet sørøst her

Les statsrådens innlegg på Barentshavskonferansen her

 
Olje- og energiminister Ola Borten Moe blir vist rundt på beredskapsskipet Esvagt Aurora (foto: LR / OED).
Olje- og energiministeren holder sitt innlegg på Barentshavkonferansen (foto: LR / OED).

oppdatert 14.36