Historisk arkiv

Snøskredvarsling lansert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe trykket i dag på knappen, slik at de første snøskredvarslene gikk ut på nett. Dette er den første omfattende snøskredvarslingen i Norge. Det er Norges Vassdrags- og energidirektorat som skal drive varslingstjenesten via varsom.no.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe trykket i dag på knappen, slik at de første snøskredvarslene gikk ut på nett. Dette er den første omfattende snøskredvarslingen i Norge. Det er Norges Vassdrags- og energidirektorat som skal drive varslingstjenesten via varsom.no.

- Vi har hver og en av oss et ansvar for egen sikkerhet når vi ferdes ute i naturen. Snøskredvarslingen på varsom.no vil gi folk god og oppdatert informasjon om snøskredfaren i områdene de bor og ferdes. Vi har dermed fått et godt redskap for å planlegge både skiturer og andre turer, og det blir enklere å ta ansvar for egen og andres sikkerhet, sa olje- og energiminister Ola Borten Moe i forbindelse med lanseringen.

Regjeringen ønsker å bedre samfunnets evne til å forebygge flom- og skredrisiko. En nasjonal varslingstjeneste for snøskred bidrar til å øke folks bevissthet rundt farene og til å øke tilgjengeligheten på informasjon. Siden 2011 har regjeringen årlig bevilget midler til å opprette Norges første snøskredvarslingstjeneste, til sammen drøyt 13 millioner kroner.

Snøskred er den type hendelse som hyppigst tar liv i Norge, og det skjer ofte i forbindelse med friluftsliv. De siste tre årene har 27 mennesker mistet livet i snøskred. Snøskred rammer både friluftsliv, bebyggelse, vei og bane.

Samarbeid på tvers av sektorene har vært avgjørende for å få på plass varslingen. NVE har samarbeidet med Metrologisk institutt, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Norsk Geoteknisk institutt (NGI). Målet med snøskredvarslingen er å redde liv og unngå ulykker, i tillegg til å bedre beredskap, sikkerhet og fremkommelighet på vei og jernbane.

Du kan lese mer om snøskredvarsling på NVEs hjemmesider og på varsom.no og registrere dine egne varsler via regObs. RegObs kan også lastes ned som en app fra Appstore.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe under lanseringen av snøskredvarslingen varsom.no (Jon Evang/OED)