Historisk arkiv

Statssekretær Henriksen på frokostdebatt hos Fremtiden i våre hender

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statssekretær Per Rune Henriksen (Ap) deltok torsdag på en frokostdebatt arrangert av Fremtiden i våre hender. Tema var ”Den siste olje – til hvem?” med utgangspunkt i det internasjonale energibyråets (IEA) beregninger om at to tredeler av verdens påviste ressurser av kull, olje og gass må bli liggende for at man skal nå togradersmålet.

Statssekretær Per Rune Henriksen (Ap) deltok torsdag på en frokostdebatt arrangert av Fremtiden i våre hender. Tema var ”Den siste olje – til hvem?” med utgangspunkt i det internasjonale energibyråets (IEA) beregninger om at to tredeler av verdens påviste ressurser av kull, olje og gass må bli liggende for at man skal nå togradersmålet.

- Det er globale utslippsreduksjoner som er avgjørende for å nå togradersmålet. Dette oppnår vi ved energieffektivisering, fornybarutbygging, overgang fra kull til gass, i tillegg til en offensiv satsing på karbonfangst og lagring, sier statssekretær Per Rune Henriksen.

De andre debattdeltagerne var Siri Meling (H) fra Stortingets energi- og miljøkomité, Pål Prestrud fra Cicero, Peter M. Haugan fra Universitetet i Bergen og Øyvind Eggen fra International Law and Policy Institute (ILPI).

- En reduksjon av norsk olje- og gassproduksjon vil bli erstattet av annen og sannsynligvis mer CO2-intensiv produksjon i andre land, forklarte statssekretær Henriksen under debatten (til høyre: Peter M. Haugan). (Foto: Lise Rist/OED)
Verdens økende behov for energi og Norges rolle som energinasjon fra et klimaperspektiv innbyr til interessante diskusjoner. Statssekretær Henriksen fikk mange oppfølgingsspørsmål og innspill etter debatten. (Lise Rist/OED)