Historisk arkiv

Stor interesse for å lete i modne områder på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet vil tildele i alt 45 utvinningstillatelser i Nordsjøen og på Haltenbanken i Norskehavet til 26 selskaper. (15.12.05)

Pressemelding

Nr.: 170/05
Dato: 15.12.2005

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Stor interesse for å lete i modne områder på norsk sokkel

Systemet med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble introdusert første gang i 2003. TFO er en årlig konsesjonsrunde i modne deler av norsk sokkel.

- Jeg sender i dag ut tilbud til 26 selskaper på i alt 45 utvinningstillatelser i TFO 2005. Jeg er fornøyd med den interessen oljeindustrien nå viser for modne områder på norsk sokkel. De mange tilbudene understreker at modne områder på norsk sokkel er svært attraktive i en internasjonal sammenheng, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Olje- og energidepartementet vil tildele i alt 45 utvinningstillatelser i Nordsjøen og på Haltenbanken i Norskehavet til 26 selskaper. Det er en hovedvekt på Nordsjøen, hvor det vil bli tildelt 31 utvinningstillatelser. Selskapene vil få tilbud om deltakerandeler i til sammen 73 blokker eller deler av blokker. Til sammenligning ble det i TFO 2004 gitt tilbud til 21 selskaper på i alt 28 utvinningstillatelser.

-Interessen viser at oljeselskapene deler myndighetenes oppfatning av at det fremdeles er store muligheter i modne deler av norsk sokkel. Gjennom årets runde legger vi til rette for større leteaktivitet i disse områdene. Dette er nødvendig for å sikre at ressursene utnyttes best mulig, sier olje- og energiminister Enoksen.

Tilbud til 16 operatører: (antall operatørskap i parentes)
A/S Norske Shell (1)
BG Norge AS (4)
Det Norske Oljeselskap AS (2)
DONG Norge AS (2)
Endeavour Energy Norge AS (1)
Eni Norge AS (1)
Idemitsu Petroleum Norge AS (1)
Lundin Norway AS (2)
Norsk Hydro Produksjon a.s (12)
Paladin Resources Norge AS (1)
Pertra AS (2)
Petro-Canada UK Limited (2)
Revus Energy ASA (1)
Statoil ASA (10)
Talisman Energy Norge AS (1)
Total E&P Norge AS (2)

Tilbud til 26 rettighetshavere: (antall andeler i parentes)
Altinex Oil AS (2)
A/S Norske Shell (2)
BG Norge AS (4)
Det Norske Oljeselskap AS (5)
DONG Norge AS (5)
Endeavour Energy Norge AS (2)
Eni Norge AS (5)
E.ON Ruhrgas Norge AS (1)
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (3)
Gaz de France Norge AS (2)
Idemitsu Petroleum Norge AS (3)
Lundin Norway AS (2)
Maersk Oil Norway AS (1)
Norwegian Energy Company AS (3)
Norsk Hydro Produksjon a.s (17)
Norske ConocoPhillips AS (1)
Paladin Resources Norge AS (2)
Pertra AS (4)
Petro-Canada UK Limited (5)
Premier Oil Norge AS (5)
Revus Energy ASA (11)
RWE Dea Norge AS (3)
Statoil ASA (16)
Talisman Energy Norge AS (1)
Total E&P Norge AS (4)
Wintershall Norge AS (2)

Antall utvinningstillatelser:
2003 – 19 utvinningstillatelser
2004 – 28 utvinningstillatelser
2005 – 45 utvinningstillatelser

Antall selskaper som fikk tilbud:
2003 – 13 selskaper
2004 – 21 selskaper
2005 – 26 selskaper

Bakgrunn om TFO-ordningen

  • I 2003 introduserte regjeringen ordningen med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i modne deler av norsk sokkel. Ordningen erstattet de årlige Nordsjøtildelingene.
  • De forhåndsdefinerte områdene omfatter i dag areal i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet.
  • TFO-systemet sikrer at meget store arealer nær eksisterende og planlagt infrastruktur er tilgjengelig for industrien i årene som kommer. Dette skal bidra til god kapasitetsutnyttelse av produksjons- og transportinnretninger på sokkelen.
  • Ordningen gir gode muligheter for nye og mindre aktører på norsk sokkel.
  • TFO-området vil bli utvidet med nye blokker etter hvert som nye områder modnes for petroleumsaktivitet, men området skal ikke innskrenkes.

Pressemelding fra utlysningen av TFO 2005 fra 31. januar 2005.