Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Historisk satsing på energiomlegging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

For å styrke satsingen på fornybar energi og en miljøvennlig energiomlegging oppretter regjeringen et nytt fond, Grunnfond for energieffektivisering og fornybar energi. I statsbudsjettet for 2007 foreslår regjeringen å bevilge 10 milliarder kroner i innskuddskapital til det nye fondet.(05.10.06)

Pressemelding

Nr.: 118/06
Dato: 05.10.06

Kontaktperson: Trude Larstad, 22 24 61 07

Historisk satsing på energiomlegging

For å styrke satsingen på fornybar energi og en miljøvennlig energiomlegging oppretter regjeringen et nytt fond, Grunnfond for energieffektivisering og fornybar energi. I statsbudsjettet for 2007 foreslår regjeringen å bevilge 10 milliarder kroner i innskuddskapital til det nye fondet. Dette er første ledd i en kraftig opptrapping av satsingen på energiomlegging. Ytterligere 10 milliarder kroner vil bli foreslått bevilget i 2009. Avkastningen fra fondet anslås å bli i størrelsesorden 880 millioner kroner når fondskapitalen kommer opp i 20 milliarder kroner.

For perioden 2001 til 2016 har regjeringen etablert et langsiktig mål på 30 TWh for fornybar energi og energieffektivisering.

-Dette er et historisk løft, der de økonomiske rammene blir mer enn doblet i forhold til dagens nivå. Grunnfondet og det nye ambisiøse målet sikrer den nødvendige langsiktigheten på dette området. Vi følger opp Soria Moria-erklæringens ambisjoner for energipolitikken, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. -Vi slår fast Norges ledende posisjon innen utviklingen av fornybar energi. Tiltakene bidrar vesentlig til å styrke forsyningssikkerheten for energi i Norge, og er et viktig bidrag for å nå regjeringens overordnede mål om et mer miljøvennlig og variert energisystem, sier statsråd Enoksen.

Satsingen vil bli kanalisert gjennom Enova SF. I 2006 forvalter Enova om lag 740 millioner kroner. Fordi avkastningen fra fondet først kommer fra 2008, vil opptrappingen av Grunnfondet i 2007 bli basert på en tilsagnsfullmakt på 400 millioner kroner. Med denne økte satsingen vil Enova disponere om lag 1,16 milliarder kroner i 2007 og 1,6 milliarder kroner årlig fra 2010.

Den økte rammen gir rom for å styrke satsingen på alle områder innen fornybar energi og energieffektivisering. Det vil bli etablert en egen støtteordning til infrastruktur for fjernvarme. Det vil også bli en styrket satsing mot husholdinger og mot mer miljøvennlige oppvarmingsløsninger. Enova skal også forvalte en støtteordning for fornybar elektrisitet. Siden denne ordningen også skal inkludere de første 3 MW installert effekt fra vann, vil Enovas ansvarsområde bli utvidet.

Til toppen