Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økte bevilgninger til arbeidet med CO2-håndtering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

-Bevilgningen vil sikre framdriften i regjeringens arbeid med CO2-håndtering, og sørge for at det tidskritiske arbeidet med renseanlegget på Kårstø ikke forsinkes, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. (20.04.06)

Pressemelding

Nr.: 45/06
Dato: 20.04.2006

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Økte bevilgninger til arbeidet med CO2-håndtering

Regjeringen vil legge fram en stortingsproposisjon med forslag om en tilleggsbevilgning på 60 millioner kroner i inneværende år til arbeidet med verdikjeder for CO2 og etablering av et renseanlegg i tilknytning til gasskraftverket på Kårstø.

-Bevilgningen vil sikre framdriften i regjeringens arbeid med CO2-håndtering, og sørge for at det tidskritiske arbeidet med renseanlegget på Kårstøikke forsinkes, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Den økte bevilgningen vil hovedsakelig gå til det arbeidet Norges vassdrags- og energidirektorat utfører for å avklare tidsperspektiv og kostnader for renseanlegget på Kårstø, og til å avklare organiseringen av det statlige engasjementet.

Det foreslås også å sette av penger til Gasscos videre arbeid med å klargjøre i hvilken grad det er kommersielt grunnlag for å videreføre prosjekt­utvikling av CO2-kjeder. Det er her nødvendig å få kvalitetssikrede og verifiserte vurderinger fra aktørene om kostnader, inntekter og aktuelle forretningsmodeller.

Videre knytter deler av forslaget seg til Olje- og energidepartementets arbeid med å avklare organisering og juridiske rammer for statens engasjement i CO2-kjeden. Utforming av et statlig engasjement som er robust i forhold til EØS-regelverket om statstøtte står sentralt i dette arbeidet.

Til toppen