Forsiden

Historisk arkiv

Stort areal utlyst i modne deler av norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen lyser med dette ut Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2006 (TFO 2006). (21.02.06)

Pressemelding

Nr.: 23/06
Dato: 21.02.2006

Kontaktperson: Trude Larstad, 22 24 61 07

Stort areal utlyst i modne deler av norsk sokkel

Regjeringen lyser med dette ut Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2006 (TFO 2006).

- Med utlysningen av TFO 2006 får industrien tilgang til omfattende leteområder. Det er et betydelig antall blokker med prospektive muligheter for industrien i årets TFO-runde, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

- Det er viktig at industrien fortsatt har et høyt fokus mot god utnyttelse av eksisterende infrastruktur gjennom utvikling av tilleggsressurser i modne deler av norsk sokkel, sier Enoksen.

Det er av stor betydning for industrien med kontinuitet og forutsigbarhet i rammebetingelsene. Regjeringen vil derfor fortsette ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder og lyser ut en omfattende TFO-runde.

Det er foretatt en moderat utvidelse på 11 blokker i TFO 2006 sammenlignet med arealet i TFO 2005. Utlysningen av TFO 2006 er likevel den tredje største utlysningen siden 1. konsesjonsrunde i 1965, og omfatter på utlysningstidspunktet 192 blokker eller deler av blokker. Industrien får dermed tilgang til betydelige områder, både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

TFO utlyses nå for fjerde gang. Systemet med tildeling i forhåndsdefinerte områder ble introdusert første gang i 2003. TFO-tildelingene finner sted i modne deler av norsk sokkel. De forhåndsdefinerte områdene skal utvides med nye blokker etter hvert som nye områder på norsk sokkel modnes for petroleumsaktiviteten, men områdene skal ikke innskrenkes.

Søknadsfristen er satt til 29. september 2006 klokken 12.00. Det legges opp til tildeling av utvinningstillatelser ved årsskiftet.

Det er anledning til å søke om andeler i utvinningstillatelser i ikke tildelte områder innenfor de forhåndsdefinerte områdene som er angitt på utlysningskartene. Det kan også søkes på områder som blir tilbakelevert innenfor de forhåndsdefinerte områdene innen søknadsfristens utløp. Oppdaterte kart (Oljedirektoratets interaktive faktakart) som viser tilgjengelig areal finnes på Oljedirektoratets hjemmeside

Miljøvurderingene for TFO 2004 er offentlige
Miljøverndepartementet har offentliggjort miljøvurderinger for Tildelingen av forhåndsdefinerte områder (TFO) i Barentshavet for 2004. Les Pressemelding fra miljøverndepartementet.