Historisk arkiv

Flere tildelinger i TFO 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det er i dag sendt ut tilbud til 22 selskaper om andeler i ytterligere 10 utvinningstillatelser i forbindelse med TFO 2006.

Det er i dag sendt ut tilbud til 22 selskaper om andeler i ytterligere 10 utvinningstillatelser i forbindelse med TFO 2006. Dette innebærer at det i alt vil bli tilbudt 58 utvinningstillatelser i TFO 2006, en oppgang fra 45 utvinningstillatelser i TFO 2005.

Regjeringen vedtok 29. januar i år tildeling av 48 utvinningstillatelser i TFO 2006. I tillegg besluttet regjeringen tildeling av ytterligere inntil 10 utvinningstillatelser, betinget av at noen utestående problemstillinger knyttet til enkelte selskapers organisasjon måtte avklares. På grunnlag av tiltak gjort i de angjeldende selskapene har OED besluttet at de utsatte utvinningstillatelsene kan tilbys som planlagt i tråd med regjeringens vedtak.

-Jeg er glad for at selskapene har gjort de nødvendige tiltak slik at alt nå kan falle på plass og vi kan tilby de utsatte utvinningstillatelsene etter planen.  Jeg er selvsagt svært fornøyd med det rekordstore samlede omfanget TFO 2006 har fått, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

De nye utvinningstillatelsene fordeler seg på Barentshavet (2), Norskehavet (2) og Nordsjøen (6).

Departementet vil i utvinningstillatelsene sette vilkår om en rask utforsking og fremdrift i arbeidet frem mot eventuell innlevering av plan for utbygging og drift for mulige ressurser som måtte påtreffes i tillatelsene, for å få en effektiv utforsking etter olje og gass i de modne områdene på sokkelen. Dette er viktig for å utnytte kapasiteten på eksisterende og planlagte produksjons- og transportinnretninger.

Vedlegg
Tilbud til 7 operatører (antall operatørskap i parentes)

OMV (1)
Petro-Canada (1)
Statoil (1)
Wintershall (1)
Nexen (2)
DNO (3)
Hydro (1)

Tilbud til 22 rettighetshavere (antall andeler, inkludert der selskapene er operatør, i parentes)

OMV (2)
Discover (2)
Petro-Canada (2)
Noreco (2)
Statoil (1)
Total (1)
GdF (1)
Hess (1)
RWE Dea (1)
Wintershall (2)
Maersk (3)
Genesis (2)
Nexen (2)
DNO (4)
Lundin (1)
Ener (1)
Faroe (1)
Rocksource (1)
Hydro (1)
Altinex (1)
Svenska (1)
Pertra (1)

Mer informasjon:
• Kart tildelinger TFO 2006 (pdf format)
• Oversikt over selskaper, blokker og arbeidsforpliktelser i TFO 2006 (pdf format)
• Pressemelding fra Utlysning TFO 2006 fra 21. februar 2006
• Pressemelding tildeling TFO 2006 fra 29. januar 2007
• Bakgrunn om TFO-ordningen (pdf format)