Historisk arkiv

Gledelige resultater fra fornybar varme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

-Jeg synes det er gledelig at fornybar varme er det raskest voksende området i energiomleggingen, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen i en kommentar til framleggelsen av Enovas resultatrapport for 2006. Satsing på varme og bruk av varme og bioenergi blir et av hovedsatsingsområdene i energipolitikken framover. (28.02.07)

-Jeg synes det er gledelig at fornybar varme er det raskest voksende området i energiomleggingen, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen i en kommentar til framleggelsen av Enovas resultatrapport for 2006. Satsing på varme og bruk av varme og bioenergi blir et av hovedsatsingsområdene i energipolitikken framover.

Administrerende direktør i Enova, Eli Arnstad, overleverte i dag Enovas resultatrapport for 2006 til Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. Enova er Regjeringens viktigste verktøy i satsingen på energisparing og produksjon av fornybar energi. Resultatrapporten viser at satsingen på varmeproduksjon og –distribusjon ble økte betydelig i  2006. Det ble kontraktfestet et energiresultat innenfor fornybar varmeenergi på 681GWh fordelt på 59 prosjekter med et samlet støttebeløp på om lag 350 millioner kroner. Samlet for perioden 2001 – 2006 er det kontraktfestet et energiresultat på 2 TWh .

-Jeg merker meg også at trenden med økt interesse for varme fortsetter i 2007. Enova opplever rekordstor søkning til varmeprosjekter og jeg er glad for å se at varmebransjen er på banen. I går besøkte jeg hadelandsregionen der bruken av bioenergi vokser raskt, og entusiasmen for framtidas muligheter er stor. Effektiv utnyttelse av våre varmeressurser er riktig og viktig for å møte framtidens krav til en sikker og miljøvennlig energiforsyning, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Enovas resultat- og aktivitetsrapport 2006 kan lastes ned på Enovas hjemmesider.

Olje- og energidepartementets pressevakttelefon: 415 73 500