Historisk arkiv

Arbeidet med grønne sertifikat fortsetter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Samtalene med Sverige om å innføre et felles marked for grønne sertifikat fortsetter. Regjeringen er fortsatt optimistiske når det gjelder muligheten for å bli enige om dette. Det er vår forståelse at det er et klart ønske også på svensk side om å få dette til. På norsk side er vi villig til å strekke oss langt for å få en løsning så raskt som mulig.

Samtalene med Sverige om å innføre et felles marked for grønne sertifikat fortsetter. Regjeringen er fortsatt optimistiske når det gjelder muligheten for å bli enige om dette. Det er vår forståelse at det er et klart ønske også på svensk side om å få dette til. På norsk side er vi villig til å strekke oss langt for å få en løsning så raskt som mulig.  

-Det er ikke avklart et videre tidsløp med Sverige. Dette innebærer at det ikke er avtalt med min svenske statsrådskollega når vi kan gå over i en forhandlingsfase. Jeg møter den svenske næringsministeren i løpet av de neste ukene for å drøfte det videre arbeidet. Det er dermed ikke riktig som VG skriver i dag at det er "full stopp" i dette arbeidet, sier Olje- og energiminster Åslaug Haga.

Sverige har signalisert at de trenger tid til å avklare hva EUs fornybardirektiv betyr for dem. Dette utgangspunktet fra vår forhandlingspart må vi respektere. Dette kan bety at det vil ta noe lenger tid å få på plass et felles marked for grønne sertifikat enn vi ideelt kunne ønske fra norsk side. Vårt utgangspunkt er at vi ønsker å få dette på plass så raskt som mulig.

-Skulle det vise seg å ta tid før et felles marked for grønne sertifikat kan tre i kraft, vil andre ordninger komme på plass. Viktige grep for å få fart på utbyggingen av fornybar energi er tatt. Skatteordningen for småkraft er forbedret, det kom 70 mill kr til forskning på fornybar energi i revidert nasjonalbudsjett og en strategi for bioenergi er nylig lagt frem med penger og virkemidler for å få 14 Twh ny bioenergi. Vindkraftutbyggingen starter for fullt i år ved at vi har innført en bedre investeringsstøtte for vindkraft gjennom Enova. Denne ordningen innebærer at det vil bli gitt nok støtte til vindkraftprosjekt til at de blir realisert, sier Åslaug Haga.