Historisk arkiv

Åslaug Haga vil ha større åpenhet i petroleumsvirksomheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

-Jeg ønsker åpenhet og debatt rundt alle sider ved petroleumsvirksomheten. Derfor vil konsesjonsrundene på norsk sokkel fra nå av bli åpne og inkluderende der alle har muligheten til å bidra med sine synspunkter, sa olje- og energiminister Åslaug Haga i sin innledning på Sandefjordskonferansen i dag.

-Jeg ønsker åpenhet og debatt rundt alle sider ved petroleumsvirksomheten. Derfor vil konsesjonsrundene på norsk sokkel fra nå av bli åpne og inkluderende der alle har muligheten til å bidra med sine synspunkter. Det vil i hver konsesjonsrunde bli gjennomført to åpne høringsrunder, sa olje- og energiminister Åslaug Haga i sin innledning på Sandefjordskonferansen i dag.

Tidligere i høst åpnet statsråd Haga møtene i Topplederforum, nå åpnes også konsesjonsrundene. I framtidige konsesjonsrunder vil det bli åpne høringsrunder både i forbindelse med nominasjonsprosessen og før blokker lyses ut. Her vil blant annet miljøorganisasjoner, alle forskningsmiljø og andre næringsorganisasjoner bli invitert til å komme med sine synspunkter. Nominasjonsfristen for 20. konsesjonsrunde har gått ut, derfor vil det i denne runden bli lagt opp til en bred høringsrunde i forkant av utlysningen. Samtidig med at fiskeri- og miljømyndighetene mottar OEDs forslag til utlysning, vil alle samfunnsinteresser inviteres til å komme med sine innspill til foreslått areal. I denne høringsrunden vil OED være opptatt av å få innspill på alle sider ved utlysningen.-Olje og gass er svært viktig for arbeidsplasser, velferd og inntekter i Norge. Men olje og gass har også negative konsekvenser for miljøet. Derfor er det svært viktig med full åpenhet og debatt om petroleumsaktiviteten. 20. konsesjonsrunde vil bli gjenstand for en bred høring der alle samfunnsinteresser får uttale seg og gis mulighet til å påvirke. Dette er nytt og viktig, og jeg ser frem til gode innspill fra mange kanter i denne høringen. Jeg kan love at gode faglige argumenter vil bli lyttet til, uavhengig av avsender, sa statsråd Haga.

Hør innlegget til statsråd Haga på Sandefjordkonferansen.