Historisk arkiv

Konsekvensutredningen for Goliat sendt ut på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

7. november sendte Olje- og energidepartementet ut konsekvensutredningen for utbyggingen av Goliat-feltet på offentlig høring. Høringsbrev og høringsinstanser er tilgjengelige her.

I dag sender Olje- og energidepartementet ut konsekvensutredningen for utbyggingen av Goliat-feltet på offentlig høring.

Eni Norge AS er operatør for Goliat og har på vegne av rettighetshaverne på feltet utarbeidet konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen er basert på utredningsprogrammet som ble fastsatt etter offentlig høring.

-Goliat er det første oljefeltet i Barentshavet som planlegges bygget ut. Det er en forutsetning at utbyggingen lever opp til de strenge miljøkravene som gjelder i Barentshavet, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Høringsinstansene bes om å oversende sine kommentarer til Olje- og energidepartementet med kopi til operatøren innen 16. januar 2009.

-Jeg er opptatt av at løsningen skal bidra til varige lokale og regionale ringvirkninger. Det er viktig at de ulike utbyggingsløsningene er godt dokumentert i konsekvensutredningen. Sammen med høringsuttalelsene skal den legge grunnlag for en konstruktiv debatt om egenskapene ved de ulike løsningene, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Vedlegg:
OEDs høringsbrev for konsekvensutredningen på Goliat.

Høringsinstansene

Konsekventutredningen Goliat 
Les konsekvensutredningen, sammendraget av konsekvensutredningen og de underliggende dokumentene på Eni Norge sine sider