Historisk arkiv

Offentlig høring om TFO-ordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har bestemt at det skal gjennomføres en evaluering av ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO-ordningen) på norsk sokkel.

Olje- og energidepartementet har bestemt at det skal gjennomføres en evaluering av ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO-ordningen) på norsk sokkel. Oljebransjen, fiskeriorganisasjonene, miljøbevegelsen og statlige tilsyn er invitert til å komme med synspunkter på TFO-ordningen gjennom en bred offentlig høring. Høringsfristen er satt til 20. januar 2009.

- Jeg følger med dette opp den varslede evalueringen av TFO-ordningen. Det er viktig ulike næringer og samfunnsinteresser blir hørt i et så viktig spørsmål. Denne høringen sikrer at jeg får et godt grunnlag når ordningen nå skal evalueres, sier Olje- og energiminister Terje Riis- Johansen.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to typer konsesjonsrunder på norsk sokkel. TFO-ordningen ble innført i 2003 og innebærer årlige konsesjonsrunder i modne områder. Selskapene og særlig de nye aktørene på sokkelen har vist stor interesse for ordningen, men den har også vært kritisert av miljøorganisasjonene.

Vedlegg i pdf format:
Lenke til høringsbrev