Forsiden

Historisk arkiv

TFO 2007 – tilbud om andeler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har behandlet forslaget til tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2007, TFO 2007. Tilbudet som sendes ut til selskapene innebærer tildeling av 52 utvinningstillatelser. Dette er områder som allerede er åpnet for petroleumsvirksomhet og der fiskeri- og miljøfaglige råd er fulgt.


Regjeringen har behandlet forslaget til tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2007, TFO 2007. Tilbudet som sendes ut til selskapene innebærer tildeling av 52 utvinningstillatelser. Dette er områder som allerede er åpnet for petroleumsvirksomhet og der fiskeri- og miljøfaglige råd er fulgt.

Utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (24), Norskehavet (21) og Barentshavet (7).

Det har vært stor interesse for denne konsesjonsrunden og hard konkurranse om flere av blokkene. 113 søknader kom innen fristen 28. september.
Det er et stort potensial for å påvise nye mindre, infrastrukturnære ressurser i de modne delene av Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Dette forklarer den store interessen for å lete i disse områdene.

Departementet vil i utvinningstillatelsene sette vilkår om en rask utforsking og fremdrift i arbeidet frem mot eventuell innlevering av plan for utbygging og drift for mulige ressurser som måtte påtreffes i tillatelsene, for å få en effektiv utforsking etter olje og gass i de modne områdene på sokkelen. Dette er viktig for å utnytte kapasiteten på eksisterende og planlagte produksjons- og transportinnretninger.

Tilbud til 19 operatører: (antall operatørskap i parentes)

 • Aker Exploration AS (1)
 • BG Norge AS (1)
 • Centrica Resources Norge AS (5)
 • Dana Petroleum Norway AS (1)
 • Det norske oljeselskap ASA (3)
 • Discover Petroleum AS (1)
 • DONG Norge AS (1)
 • E.ON Ruhrgas Norge AS (4)
 • Eni Norge AS (2)
 • Gaz de France Norge AS (1)
 • Lundin Norway AS (4)
 • Nexen Exploration Norge AS (3)
 • NOIL Energy ASA (4)
 • Norwegian Energy Company AS (Noreco) (3)
 • OMV Norge AS (1)
 • Revus Energy ASA (5)
 • Rocksource ASA (1)
 • StatoilHydro ASA (9)
 • Wintershall Norge AS (2)

Tilbud til 37 rettighetshavere: (antall andeler, inkludert der selskapene er operatør, i parentes)

 • Aker Exploration AS (6)
 • AS Norske Shell (1)
 • Bayerngas Norge AS (1)
 • BG Norge AS (1)
 • Bridge Energy AS (3)
 • Centrica Resources Norge AS (6)
 • Concedo ASA (2)
 • Dana Petroleum Norway AS (3)
 • Det norske oljeselskap ASA (11)
 • Discover Petroleum AS (4)
 • DONG Norge AS (2)
 • E. ON Ruhrgas Norge AS (8)
 • Endeavour Energy Norge AS (2)
 • Eni Norge AS (5)
 • Esso Norge AS (3)
 • Faroe Petroleum Norge AS (5)
 • Gaz de France Norge AS (4)
 • Genesis Petroleum Norway AS (3)
 • Hess Norge AS (2)
 • Lundin Norway AS (7)
 • Maersk Oil Norway AS (2)
 • Nexen Exploration Norge AS (3)
 • NOIL Energy ASA (6)
 • Norwegian Energy Company AS (Noreco) (9)
 • OMV Norge AS (1)
 • PA Resources Norway AS (1)
 • Petro-Canada Norge AS (4)
 • Revus Energy ASA (7)
 • Rocksource ASA (3)
 • RWE Dea Norge AS (6)
 • Sagex Petroleum Norge AS (1)
 • Skagen44 AS (2)
 • Skeie Energy AS (1)
 • StatoilHydro ASA (12)
 • Talisman Energy Norge AS (1)
 • Total E&P Norge AS (3)
 • Wintershall Norge AS (5)

Lenker
Kart tildelinger TFO 2007 (pdf format)
Oversikt over selskaper, blokker og arbeidsforpliktelser i TFO 2007 (pdf format)
Pressemelding fra utlysningen av TFO 2007 fra 29. januar 2007