Historisk arkiv

Konsesjon til Havsul I vindkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til vindkraftverket Havsul I, som ligger til havs utenfor Sandøy kommune i Møre og Romsdal. Olje- og energidepartementet har samtidig avslått bygging av vindkraftverket Havsul II.

Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til vindkraftverket Havsul I, som ligger til havs utenfor Sandøy kommune i Møre og Romsdal. Olje- og energidepartementet har samtidig avslått bygging av vindkraftverket Havsul II utenfor Haram kommune.

-Dette er den første konsesjonen til et storskala vindkraftverk til havs, og er en milepæl for energisektoren. Havsul I kan bidra med en betydelig kraftproduksjon i Midt-Norge, som har en anstrengt kraftsituasjon. Utbyggingen av bunnfaste vindturbiner vil styrke teknologi- og kompetanseutviklingen på veien mot en ny norsk næring innen havbasert fornybar energi, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Konsesjonen omfatter et vindkraftverk på 350 MW. Årlig produksjon kan bli så mye som 1 TWh elektrisitet, tilsvarende forbruket til om lag 50 000 norske husstander.

-Olje- og energidepartementet har også gitt konsesjon til kabling av krafttilførselen fra Havsul I over øya Gossen til Nyhamna slik Aukra kommune har bedt om, sier Terje Riis-Johansen.

Utbyggingen skal følges opp med et miljøovervåkingsprogram som blant annet tar for seg anleggets påvirkning på fugl og fisk. Denne kunnskapen kan ha stor betydning for oppfølgingen av regjeringens forslag til havenergilov for å kartlegge arealer for framtidig havbasert vindkraft.

Vedtaket fra OED i pdf.