Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norge får åtte forskningssentre for miljøvennlig energi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag lanserer olje- og energiminister Terje Riis-Johansen de åtte forskningssentrene for miljøvennlig energi. Forskningssentrene vil samle det beste av norsk kompetanse til en langsiktig og fokusert innsats på viktige områder der Norge har fortrinn og konkurransekraft.

-Satsingen på fornybare og klimavennlige energiløsninger skal være langsiktig. En satsing på forskning og utvikling legger grunnlaget for mange nye ideer og teknologiske løsninger, som kan øke Norges fornybare energiproduksjon og skape nye eksportnæringer. Det bygger opp under regjeringens satsing på fornybar energi og vil bidra til å styrke spennende forskning mange steder i landet, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

De aller fleste områder innen forskning på miljøvennlig energi blir nå dekket. Norge har nå fått egne sentre for CO2-håndtering, sol, havvind, bioenergi og energieffektivisering. Hvert senter er ledende i landet på sitt område. Regjeringen har som mål å etablere internasjonalt konkurransedyktige forskningssentre innenfor disse områdene.

-Regjeringen satser koordinert og kraftig på forskning og utvikling av fornybare energikilder, både gjennom forskningsbudsjettene og gjennom den nylig framlagte tiltakspakken mot nedgangen i økonomien. Tiltakspakken er gjennomført grønn, og gjennom en egen bevilgning på 75 millioner ønsker vi å bygge videre opp under klimaforskningen, og spesielt satsing på fornybar energi og havvindmøller, sier forskningsminister Tora Aasland.

Sentersatsingen ble lansert av Energi21 under energiuka i fjor, og ble deretter muliggjort gjennom det såkalte Klimaforliket. I budsjettet for 2009 går regjeringen videre og øker bevilgningene på området med til sammen 300 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2008. 110 mill. kroner av dette går til etablering av forskningssentre for miljøvennlig energi, mens resten går til en breddesatsing, for å styrke forskning og utvikling innefor relevante temaområder. Nesten 1 milliard kroner vil gå til disse sentrene over en åtteårsperiode.

Det er Norges forskningsråd som forvalter ordningen og som har plukket ut sentrene.

Se listen over de nye forskningssentrene for miljøvennlig energi her.

Til toppen