Historisk arkiv

Olje- og energiministeren etablerer lavenergiutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen etablerer i dag regjeringens lavenergiutvalg. Utvalget skal gi en oversikt over potensialet og anbefale tiltak for å styrke arbeidet med energieffektivisering. Jan Reinås vil lede utvalget.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen etablerer i dag regjeringens lavenergiutvalg. Utvalget skal gi en oversikt over potensialet og anbefale tiltak for å styrke arbeidet med energieffektivisering. Jan Reinås vil lede utvalget.

Energieffektivisering er avgjørende i regjeringens arbeid for å redusere klimagassutslippene og øke forsyningssikkerheten.

- Energieffektivisering er billig, det er miljøvennlig, det er små og store tiltak, det er et enormt potensial og alle kan være med på dugnaden. Nå skal vi se hvordan vi kan legge til rette for at det skal blir attraktivt å spare mer energi. Vi har fått spennende personer med på laget og jeg gleder meg til å få deres anbefalinger, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Utvalgets arbeid skal ferdigstilles innen 1. juni 2009 og resultatene skal presenteres i en rapport til olje- og energiministeren.

Utvalget består av:

Jan Reinås, leder
Arne Haugen, Miljødirektør i Choice Hotell
Grete Fossli, LO
Marit Holtermann Foss, Norsk Industri
Tor Helge Dokka, Sintef Byggforskning
Erik Eid Hohle, Energigården
Ane T. Brunvoll, Bellona
Annegrethe Bruvoll, SSB
Dag Arne Høystad, Naturvernforbundet
Sverre Leiro, Norgesgruppen
Karin Torstveit Hemmingsen, Sintef energiforskning
Kenneth Ruud, Universitetet i Tromsø
Ingunn Ettestøl, EBL v/Agder Energi
Rannveig Ravnanger Landet, Byggnæringens landsforening (BNL)

Oppdatert 17.02.09