Forsiden

Historisk arkiv

Overgangsordning for elsertifikatmarkedet på plass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det er lagt opp til at et felles marked skal tre i kraft 1.1.2012. Regjeringen legger i dag fram en overgangsordning fram til det felles elsertifikatmarkedet er på plass. Uten en overgangsordning kunne utbyggingsaktiviteten ha stoppet opp.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og Sveriges næringsminister Maud Olofsson undertegnet 7. september i år en overenskomst om prinsipper for videre utvikling av et felles marked for elsertifikater. Det er lagt opp til at et felles marked skal tre i kraft 1.1.2012. Regjeringen legger i dag fram en overgangsordning fram til det felles elsertifikatmarkedet er på plass. Uten en overgangsordning kunne utbyggingsaktiviteten ha stoppet opp.

-Jeg er opptatt av å sikre fortsatt bygging av fornybar energi fram til et felles elsertifikatmarked med Sverige er etablert. Forutsigbarhet for kraftselskap og grunneiere er viktig, og overgangsordningen som i dag presenteres bidrar til det, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Overgangsordningen omfatter alle kraftverk med byggestart etter 7.9.2009.  I tillegg omfattes vannkraftverk med byggestart etter 1.1.2004, og installert effekt inntil 1 MW (mikro- og minikraftverk), av overgangsordningen. Det antas at volumet for mikro- og minikraftverk utgjør mindre enn 0,3 TWh. Overgangsordningen gir en rett til å delta i det felles elsertifikatmarkedet  når det starter opp. Antall driftsår fram til oppstartstidspunkt for sertifikatmarkedet trekkes fra antall år anleggene ordinært kan få sertifikater. De anleggene som faller inn under ordningen og eventuelt mottar investeringsstøtte må betale tilbake denne dersom de ønsker å delta i elsertifikatmarkedet. Det vil i praksis gjelde vindkraftverk og biokraftverk.

Nærmere kriterier for overgangsordningen vil bli bestemt i lov og forskrift. Det må søkes særskilt om godkjennelse for hvert anlegg som skal få sertifikater.  Norges vassdrags- og energidirektorat vil være tilsynsmyndighet for ordningen og de vil gjøre det kjent når det åpnes for søknader.