Historisk arkiv

Riis-Johansen fornøyd med Statoil ASA som nytt navneforslag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Styret i StatoilHydro har i dag foreslått overfor selskapets generalforsamling, som avholdes 19. mai, at navnet på selskapet endres til Statoil ASA.

- Jeg mener at Statoil er et godt navn, med en lang og solid forankring i nyere norsk industrihistorie. Statoil-navnet er anerkjent og respektert både hjemme i Norge og i de rundt 40 land rundt om i verden selskapet er representert i. Jeg er derfor glad for navnet som nå er foreslått, sier statsråd Terje Riis-Johansen.

27. februar i år sendte Olje- og energidepartementet styret i StatoilHydro et brev hvor det ble klargjort at ”staten på generalforsamlingen bare vil stemme for et navneforslag der Statoil inngår, alene eller som den dominerende delen av et nytt navn”.

Styret har også foreslått å utvide selskapets formålsparagraf til å omfatte også andre energiformer enn petroleum.

- Styret har lagt frem et utkast til ny formålsparagraf der tilføyelsen ”andre energiformer” er med. Selskapet gjør dette for å synliggjøre satsning på utvikling av fornybar energi.  Dette er en utvikling som jeg har diskutert med selskapet jevnlig, og jeg er godt fornøyd med den foreslåtte endringen, sier statsråd Terje Riis-Johansen.

Beslutning om nytt selskapsnavn og formålsparagraf fattes av StatoilHydros generalforsamling 19. mai. Navneendring og ny profil på selskapet planlegges implementert fra 1. november 2009.