Forsiden

Historisk arkiv

General Electric satser på havvind i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Felles pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet

General Electric (GE) vil gjøre Norge til et sentralt land i selskapets satsing på havvind. Det amerikanske selskapet vil etablere et forsknings- og teknologisenter for havvind i Oslo, i tillegg til å produsere og vedlikeholde testturbiner i Verdal i Nord-Trøndelag.

– Dette er svært gode nyheter, og resultatet av gode samtaler mellom myndighetene og GE. Selskapets satsing viser at Norge er et attraktivt land å investere i, og at norsk offshorekompetanse er i verdensklasse. Jeg er glad for at Norge er et land der næringslivet og myndighetene jobber sammen om å videreutvikle vindindustrien, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Nærings- og handelsminister Trond Giske er enig:

– Havbasert vindkraft er et marked som ligger an til å vokse betydelig i årene framover, og som kan åpne nye muligheter for norsk næringsliv. Norge har en unik kompetanse innenfor blant annet offshore og maritim sektor som kan ha en betydelig overføringsverdi til utbygging av havbasert vindkraft. GEs beslutning om å satse i Norge er gledelig, og vil styrke mulighetene for norsk næringsliv til å hevde seg i den internasjonale konkurransen på området, sier Giske.

GE vil, som et ledd i deres havvindsatsing, opprette et teknologiutviklingssenter i Oslo og utvide produksjonen av turbiner i Verdal. Selskapet ønsker også å teste turbinene i Norge. Selskapet har beregnet investeringene i Norge til å komme på ca. 600 mill. kroner og vil gi rundt 100 arbeidsplasser. GE er et multinasjonalt selskap med mer enn 300.000 ansatte på verdensbasis og med mer enn 13.500 installerte enheter er selskapet en av verdens største vindturbinprodusenter. 

Fakta om havvind i Norge:

I Norge har det vært stor aktivitet innen havvindområdet de siste årene. Blant annet kan følgende trekkes frem: 

• Ot.prp. nr. 107 (2008-2009) Om lov om fornybar energiproduksjon til havs ble nylig vedtatt i Stortinget. Proposisjonen inneholder også en strategi for produksjon av havenergi.
• I tråd med Klimaforliket har regjeringen hevet budsjettene til forskning- og teknologiutvikling rettet mot fornybar energiproduksjon og karbonfangst og -lagring i perioden 2008-2010 med mer enn 600 mill. kroner. Regjeringen har også opprettet to Forskningssentre for miljøvennlig energi på havvind.
• Enova har opprettet et eget demonstrasjonsprogram for ny teknologi med en ramme på 250 mill. kr i 2010. Ordningen har bl.a. støttet Statoils Hywind-demonstrasjonsprosjekt utenfor Karmøy og Sways planlagte 10 MW-turbin.
• GIEK (Garanti-insituttet for eksportkreditt) skal aktivt medvirke til at prosjekter innen fornybar energi, også prosjekter til havs, har et godt og tilpasset garantitilbud.
• Statkraft og Statoil er tildelt rettigheter til å utvikle og bygge ut vindkraftprosjekter i Storbritannia.
• Havsul I-prosjektet i Møre og Romsdal, mottok, som det første storskala havvindprosjektet i Norge, konsesjon i september 2009.

GE sin presentasjon av prosjekte i pdf format

Pressekonferanse
Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen inviterete sammen med nærings- og handelsminister Trond Giske til pressekonferanse i forbindelse med en internasjonal storsatsning på teknologi- og næringsutvikling i Norge.

Her kan du se tv-overføringen fra torsdag 25. mars.

Fra venstre: Trond Giske, næring- og handelsminister, Victor Abate, Vice President of GE Power & Water’s Renewable Energy, Eystein Aspesletten, Administrerende direktør, GE Energy Nordics/ Country Executive for the Nordic Region og Terje Riis-Johansen, Olje- og energiminister.