Forsiden

Historisk arkiv

Norge går inn i samarbeid om nettutvikling i Nordsjøen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag undertegner olje- og energiminister Terje Riis-Johansen en politisk samarbeidserklæring om å styrke det regionale samarbeidet om utvikling av kraftnett til havs i Nordsjøregionen.

Terje Riis-Johansen undertegner samarbeidserklæringen. Foto: TBI/OEDI dag undertegner olje- og energiminister Terje Riis-Johansen en politisk samarbeidserklæring om å styrke det regionale samarbeidet om utvikling av kraftnett til havs i Nordsjøregionen.

I forbindelse med EUs energiministermøte i desember i fjor undertegnet ni europeiske land erklæringen. Norge deltar ikke på EUs ministermøter, men vi har fulgt dette arbeidet nøye og har nå sluttet oss til samarbeidet. Norge blir med dette en del av nettsamarbeidet med Tyskland, Frankrike, Belgia, Luxemburg, Nederland, Sverige, Danmark, Irland og Storbritannia. Målsettingen er å koordinere utviklingen av et kraftnett til havs i Nordsjøen og tilhørende nødvendige installasjoner på land. Senere i år planlegges det å undertegne en Memorandum of Understanding (MoU) for det videre arbeidet.

-Norge har stort potensial for vindkraft til havs. Dette samarbeidet blir derfor både interessant og viktig for oss. Jeg er glad for at Norge har fått muligheten til å delta i noe som kan bli et viktig samarbeid for landene rundt Nordsjøen, sier Terje Riis-Johansen i forbindelse medundertegningen av den politiske erklæringen.

Les hele erklæringen her: The North Sea Declaration (pdf format)

Temaet vil også bli tatt opp i dagens interpellasjon i Stortinget om et supernett langs kysten og til Europa.

I juni i fjor la regjeringen frem et forslag til ny lov om fornybar energi til havs (havenergilova) sammen med en nasjonal strategi for havbasert fornybar energi. Forslaget går blant annet ut på å gi offentlig kontroll og styring med havenergiressursene, samt å åpne for at staten kan utlyse konsesjonsrunder for spesielle områder.