Historisk arkiv

Normpris for råolje for 4. kvartal 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Petroleumsprisrådet (PPR) har fastsatt normpriser for norsk råolje for 4. kvartal 2009.

Petroleumsprisrådet (PPR) har fastsatt normpriser for norsk råolje for 4. kvartal 2009. Normprisene inngår som et sentralt element i skatteleggingen av råoljeprodusentene på norsk kontinentalsokkel og fastsettes etterskuddsvis hvert kvartal.

PPR har besluttet ikke å fastsette normpris for Forties og Varg og for 4. kvartal 2009.

Regnet i norske kroner per fat med 30 dagers kredittid fastsatte Petroleumsprisrådet følgende normpriser for 4. kvartal 2009: 

Oktober

November

Desember

Brent Blend (FOB Sullom Voe)

410,51

432,46

427,46

Alvheim (FOB lastebøye)1)

415,59

440,64

436,08

Ekofisk (FOB Teesside)

414,18

436,69

431,77

Grane (FOB Sture)

405,15

427,38

416,81

Gullfaks (FOB lastebøye)1)2)

414,46

438,95

434,36

Heidrun (FOB Mongstad/fritt levert Tetney)

401,20

424,28

418,83

Jotun (FOB skip)1)

406,28

426,25

425,73

Norne (FOB skip)1)

420,95

440,64

432,35

Oseberg (FOB Sture)

415,59

437,26

431,77

Statfjord (FOB lastebøye)1)3)

413,62

436,13

430,33

Troll (FOB Mongstad)

422,36

443,74

439,54

Volve (FOB lastebøye)1)

398,38

421,46

412,50

Åsgard (FOB skip)1)

408,54

432,18

426,59

 Basert på gjennomsnittlige valutakurser1 for de enkelte måneder:

Oktober

November

Desember

NOK/USD

5,6428

5,6420

5,7531

Dette gir tilsvarende priser i amerikanske dollar:

Oktober

November

Desember

Brent Blend (FOB Sullom Voe)

72,75

76,65

74,30

Alvheim (FOB lastebøye)1)

73,65

78,10

75,80

Ekofisk (FOB Teesside)

73,40

77,40

75,05

Grane (FOB Sture)

71,80

75,75

72,45

Gullfaks (FOB lastebøye)1)2)

73,45

77,80

75,50

Heidrun (FOB Mongstad/fritt levert Tetney)

71,10

75,20

72,80

Jotun (FOB skip)1)

72,00

75,55

74,00

Norne (FOB skip)1)

74,60

78,10

75,15

Oseberg (FOB Sture)

73,65

77,50

75,05

Statfjord (FOB lastebøye)1)3)

73,30

77,30

74,80

Troll (FOB Mongstad)

74,85

78,65

76,40

Volve (FOB lastebøye)1)

70,60

74,70

71,70

Åsgard (FOB skip)1)

72,40

76,60

74,15

 Normprisene for Glitne og Njord relatert til Brent rundt løftedato er satt til (NOK/fat):

 

Skipningsdato

 

Glitne (FOB skip)1)

20.10.2009

413,85

 

16.11.2009

417,72

 

 

14.12.2009

 

397,80

 

Njord (FOB skip)1)

07.10.2009

386,68

 

 

27.11.2009

 

438,86

 

Draugen (FOB skip)1)

02.10.2009

384,86

 

11.10.2009

395,32

 

30.10.2009

433,73

 

14.11.2009

429,40

 

30.11.2009

435,20

 

13.12.2009

407,02

 

 

29.12.2009

 

443,33

 

 Omregnet etter tilhørende valutakurs (USD/fat)

 

Skipningsdato

 

Glitne (FOB skip)1)

20.10.2009

74,15

 

16.11.2009

74,55

 

 

14.12.2009

 

69,05

 

Njord (FOB skip)1)

07.10.2009

67,95

 

 

27.11.2009

 

77,80

 

Draugen (FOB skip)1)

02.10.2009

66,65

 

11.10.2009

70,35

 

30.10.2009

76,00

 

14.11.2009

76,70

 

30.11.2009

77,15

 

13.12.2009

70,65

 

 

29.12.2009

 

76,45

 


Normprisene legges til grunn for beregning av råoljeprodusentenes inntekter i skatteregnskapene. Ifølge petroleumsskatteloven skal Petroleumsprisrådet ved fastsettelse av normprisene blant annet ta hensyn til pris- og omsetningsdata fra selskapene og foreta en totalvurdering av markedssituasjonen.

1) I vurderingen av normprisene for de bøyelastede oljene er det ikke tatt hensyn til korreksjon for fraktkostnader i utvinningstillatelsene.

2) Gullfaks omfatter olje fra Gullfaks A+B, Gullfaks C og Tordis. Ved korreksjon for fraktkostnader vil disse feltene bli behandlet individuelt.

3) Statfjord omfatter også olje fra Snorre. Ved korreksjon for fraktkostnader vil disse feltene bli behandlet individuelt.