Historisk arkiv

Stor interesse for modne områder på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

TFO 2010

Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2010 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 41 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2010 i løpet av årsskiftet 2010/2011.

Det har vært stor interesse for TFO-ordningen de senere årene, noe som har gitt utslag i mange nye utvinningstillatelser. Dette viser at modne områder på norsk sokkel fortsatt er interessante. Gjennom TFO-ordningen har mange nye selskaper fått sjansen til å se på områder som har vært tilgjengelige for leting i flere år.

-Det er gledelig å se at selskapene viser interesse for våre modne områder. Tilgang til leteareal sammen med selskapsinteresse er svært viktig for å opprettholde et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel, sier statssekretær i olje- og energidepartementet Per Rune Henriksen.

-Leting og tilgang til interessant leteareal er en forutsetning for å sikre verdiskaping og statlige inntekter fra petroleumsvirksomheten også i fremtiden. TFO-ordningen er sentral for å sikre en best mulig utnyttelse av de modne områdene på sokkelen, fortsetter Henriksen.

Hensikten med TFO-ordningen er å stimulere til leteaktivitet i modne områder der man i de fleste tilfeller forventer å gjøre mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging. Det er derfor god ressursforvaltning å påvise og utnytte disse ressursene før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned.

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelse er:
A/S Norske Shell, Agora Oil & Gas AS, Bayerngas Norge AS, Bridge Energy Norge AS, Centrica Resources Norge AS, Concedo ASA, ConocoPhillips Scandinavia AS, Dana Petroleum Norway AS, Det norske oljeselskap ASA, Dong E&P Norge AS, E.ON Ruhrgas Norge AS, Edison International SpA - Norway Branch, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, Faroe Petroleum Norge AS, Fortis Petroleum Norway AS, Front Exploration AS, GDF SUEZ E&P Norge AS, Idemistu Petroleum Norge AS, LOTOS Exploration & Production Norge AS, Lundin Norway AS, Maersk Oil Norway AS, Marathon Petroleum Norge AS, Nexen Exploration Norge AS, North Energy ASA (4sea Energy AS), Norwegian Energy Company ASA, OMV (Norge) AS, Petro-Canada Norge AS, Premier Oil Norge AS, Repsol Exploration Norge AS, Rocksource ASA, RWE-Dea Norge AS, Sagex Petroleum Norge AS, Skagen44 AS, Skeie Energy AS, Spring Energy Norway AS, Statoil Petroleum AS, Svenska Petroleum Exploration AS, Talisman Energy Norge A/S, TOTAL E&P NORGE AS, VNG Norge AS, Wintershall Norge ASA

Regjeringen lyste ut TFO 2010 19. februar 2010. Mer informasjon om TFO 2010 finnes i pressemeldingen som da ble sendt ut. Her finnes også kart over de utlyste områdene.